Šta je holesterol?

Holesterol je složeni lipid koji je potreban našem organizmu, a njegova osnovna funkcija je da služi kao glavna sirovina za sintezu membrana ćelija, žučnih soli i polnih hormona. U našem organizmu jetra je organ koji stvara dovoljno holesterola za obavljanje tjelesnih funkcija. Koliko je holesterol potreban našem organizmu, isto toliko je i opasan kada njegove vrijednosti u organizmu porastu iznad normalnih granica.

Povišeni holesterol je jedan od osnovnih uzroka ranog razvoja ateroskleroze. Usled nepravilnog načina ishrane, pušenja, slabe fizičke aktivnosti razvoj ateroskleroze može da počne u ranim godinama, da prolazi dosta neprimjećeno i da u godinama uz nastavak nezdravog života napreduje.

Bitno je naglasiti da promjena načina života, prelazak na zdraviji način može biti odlična prevencija holesterolu i posledicama njegovog skoka.

Kada se prati holesterol, potrebno je pratiti i HDL*, LDL*, trigliceride* i na osnovu tih parametara ocjeniti da li smo u granicama poželjnih vrijednosti, ili rizičnih vrijednosti. U slučaju lošeg nalaza treba se odmah djelovati da bi se spriječile opasne posledice na naše zdravlje (srčane tegobe, moždani udar, visok pritisak, bolest koronarnih krvnih sudova….)

*HDL – dobar holesterol (lipoprotein velike gustine) ima zaštitnu funkciju tako što otklanja holesterol iz krvnih sudova i prenosi ga u jetru koja taj holesterol ugrađuje u žuč.

*LDL – loš holesterol (lipoprotein niske gustine) određuje kojom će se brzinom čestice holesterola taložiti na zidovima krvnih sudova.

*TRIGLICERID je naziv za jedinjenje koje je sačinjeno od 3 masna lanca. Mast u hrani je obično u obliku triglicerida čije povećanje takođe utiče na povećanje rizika od srčanih oboljenja.

Ovaj vodič napisan je sa namjerom da posluži isključivo kao preporuka a ne da se koristi kao medicinski priručnik. Informacije koje sadrži nemaju zadatak da vam pomognu u izboru pravilne odluke kada je vaše zdravlje u pitanju. Ovaj vodič ni u kom slučaju ne predstavlja zamjenu za bilo kakav tretman koji vam je lijekar prepisao. Sve što pročitate na našem sajtu rezultat je naučnih istraživanja usaglašenih sa evropskom farmakopejom i monografijama komisije EU, kao i  našeg rada od preko dvije decenije istraživanja i iskustva na polju proizvodnje organskih prirodnih dodataka ishrani, pravilne ishrane i prirodnog održavanja zdravlja.